The House of Beauty - laser therapies and more - Voor Vroumen én Mannen


VERMAGEREN MET LASER

Wil je vermageren? Gezond afvallen kan!

De Vermageren met Laser methode helpt u een mooi gevormde lijn te herwinnen, op een veilige manier, zonder neveneffecten of speciaal dieet!

††††††††††††††††††††††

Geniet van onze uitzonderlijke voorwaarden!

**************************************************************************************************††

† Individuele†sessie††75EUR

TIJDELIJKE ACTIEVOORWAARDEN:† kuur 4 sessies: 2 + 2 gratis: slechts 150EUR

************************************************************************************************

V E R M A G E R E NÖ

Ongewenste schommelingen in gewicht zijn vaak het resultaat van darmstoornissen, diŽten of strikte dieetprogrammaís en Ėpillen. Als het je niet lukt om genoeg gewicht te verliezen aan de hand van diŽten en extra beweging kan het zijn dat u hulp nodig heeft.

Vermageren met Laser biedt een veilige en efficiŽnte oplossing om gewichtsproblemen op te lossen!

.

D ET H E R A P I EV E R M A G E R E NM E T L A S E R

.

Vermageren met Laser is gebaseerd op de Oosterse Acupunctuurgeneeskunde.

Doorheen het menselijk lichaam stromen energiebanen waarop zich een groot aantal drukpunten bevinden. Elk drukpunt heeft een welbepaalde functie en geneeskundige waarde en kracht.

Tijdens een pijnloze en 100% veilige sessie worden een aantal specifieke drukpunten behandeld aan de hand van zuivere en krachtige laserenergie.

Deze drukpunten hebben enerzijds een eetlustremmende werking en anderzijds stimuleren zij het darm- en spijsverteringsstelsel waardoor het opgenomen voedsel beter wordt verteerd en afvalstoffen efficiŽnter worden afgevoerd.

Meridiaanpunten die in verbinding staan met verschillende organen en klieren (ondermeer alvleesklier, lever, nieren, maag, dikke darm enz) worden gestimuleerd aan de hand van laserstralen waardoor de eetlust afneemt en afvalstoffen beter worden afgevoerd. Als gevolg van deze stimulatie kan de vetverbranding opnieuw op natuurlijke wijze plaatsvinden.

Dankzij de combinatie van verminderde eetlust en betere vetverbranding kan je vaak reeds snel een gewichtsafname vaststellen.

R E S U L T A T E N

.

De werking van de behandeling is vrijwel onmiddellijk. Dankzij de eetlustremmende kracht ervaar je sneller een ďvolgevoelĒ bij maaltijden en heb je minder zin in tussendoortjes.

De stimulatie van de spijsvertering zorgt voor een betere afvoer van de afvalstoffen. De darmen functioneren beter, het opgezet gevoel in de buik vedwijnt, obstipatie vermindert in sterke mate.

Dit resulteert in een natuurlijke vetverbranding, en gewichtsverlies wordt snel waargenomen.

De gewichtsafname is uiteraard persoonsgebonden. Indien je enkele kilootjes kwijt wil, volstaat meestal 1 sessie. Personen die een grotere gewichtsafname wensen, kunnen een 2e sessie laten uitvoeren indien het afvallen stagneert.

W A A R O M† K I E Z E N† V O O R† D E Z E†† T H E R A P I E ?

Het Vermageren met Laser heeft vele voordelen:

resultaten zijn zeer snel waarneembaar

snelle en efficiŽnte werking, vanaf 1e sessie

Een volledig veilige therapie gebaseerd op de eeuwenoude Acupunctuur†uitgevoerd aan de hand van moderne softlasertechnologie

Geen negatieve bijwerkingen of neveneffecten

Geen combinatie noodzakelijk met een specifiek dieet

Geen toediening van medicatie

Volledig onschadelijk voor het menselijk organisme

Het menselijk organisme wordt op natuurlijke wijze gestimuleerd

Het afvallen gebeurt op een gezonde wijze en heeft daarom een langdurig effect

W A A R O M†† A F V A L L E N?

.

Overgewicht is vaak de oorzaak van een aantal lichamelijke symptomen.

Als het probleem van overgewicht is opgelost, verdwijnen vele symptomen spontaan.

We denken bvb aan:

Snel vermoeid zijn

Futloos zijn

Kortademig bij beweging

Hijgende ademhaling

Trager bewegen

Moeilijk sporten

Voltegevoel in de maag

Afkeer van hitte

Weinig energie

Gezwollen aangezicht en ledematen

De oplossing voor deze lichamelijke ongemakken en beperkingen ligt vaak in het elimineren van overgewicht.

Overgewicht heeft vaak ook een negatief effect op ons eigenbeeld.

Afvallen heeft vaak veel te maken met zelf respect. Als we ons niet goed in ons vel voelen, gaan we onszelf vaak beperkingen opleggen qua kledij, activiteiten (bvb sauna), sociale omgang, enz.

Als we eenmaal opnieuw ons lichaamsgewicht onder controle hebben, voelen we ons beter en gaan we er beter uitzien. Ons zelfvertrouwen groeit weer aan, en het leven lacht ons weer toe.

F A Q

H O E V E E L†† S E S S I E S†† H E B† I K† N O D I G?

Vanaf de†1e sessie wordt het natuurlijk evenwicht hersteld, de vetverbranding wordt gestimuleerd, honger en eetlust worden afgeremd.

Bij kleine gewichtsafnames is vaak 1 sessie voldoende.

Biij grotere gewichtsafnames wordt voor optimale resultaten een mini-kuur van 3 sessies voorgesteld. Het interval tussen de verschillende sessies is persoonsgebonden. Tijdens de eerste sessie kan†de ideale tussentijd†naar de 2e sessie worden bepaald in functie van de individuele situatie. Tijdens de 2e sessie kan op basis van evaluatie van de reeds bekomen resultaten een datum voor de 3e sessie worden bepaald.

.

Z I J N†† E R† N E V E N E F F E C T E N?

De therapie is volledig 100% veilig en onschadelijk voor het menselijk organisme.

Er zijn geen neveneffecten aan de Vermageren met Laser therapie verbonden, noch onmiddellijk, noch op termijn.

Integendeel, de therapie helpt u te verlossen van vaak voorkomende vervelende symptomen zoals opgezette buik, obstipatie en onregelmatige stoelgang, darmklachten enz

H O E†† V O E L T†† D E†† B E H A N D E L I N G†† A A N?

De sessie is volledig pijnloos. Er zijn geen neveneffecten vlak na de sessie of op langere termijn.

H O E†† L A N G† D U U R T† E E N S E S S I E?

Een sessie duurt ongeveer een half uur.

Dankzij het gebruik van een gespecialiseerd meetinstrument†ter verificatie van de drukpunten en de geavanceerde en zeer krachtige laserapparatuur, kan de therapie snel, accuraat en zeer efficiŽnt worden uitgevoerd.

W E N S T† U†† V E R D E R E† I N F O R M A T I E, E E N† P R I J S L I J S T† O F† E E N† A F S P R A A K?

Wij helpen u graag verder!

Stel niet uit, contacteer ons nu. Wie nu start, heeft het snelst resultaat!

Email: info@thehouseofbeauty.be

Tel:†03/248.48.80†

Wij ontvangen u graag na afspraak op volgende dagen:

MAANDAG tot en met†ZATERDAG


TELEFONISCH ZIJN WIJ BEREIKBAAR MAANDAG†- VRIJDAG VAN 09.00 TOT 20.00U EN ZATERDAG VAN 09.00 TOT 17.00U