The House of Beauty - laser therapies and more - Voor Vroumen én Mannen

D E   T H E R A P I E

COUP gelaat                                COUP legs

De high powered Multidiode SLP laser past de meest geschikte technologie toe om couperose en spataders succesvol te verwijderen!

De combinatie van de preciese golflengte van de laserstralen, het safier “raamsysteem” waardoor de stralen op de huid worden gezonden, de aangepaste pulslengte en de koeling vóór, tijdens en na de applicatie, staan borg voor optimale resultaten, zonder gevaren of risiko’s op neveneffecten.

De SLP laser garandeert een optimale doorlaatbaarheid van de epidermis (opperhuid) en tegelijkertijd een maximale absorptie door de oxyhemoglobine (bloedkleurstof) van de bloedvaatjes. Hierdoor wordt enerzijds de opperhuid maximaal beschermd, anderzijds worden de bloedvaatjes succesvol “vernietigd” zonder dat ze openbarsten (bij sommige andere technologiën kunnen de bloedvaatjes openbarsten en alzo purpura veroorzaken, d.i. rode of paarse verkleuringen van de huid veroorzaakt door kleine onderhuidse bloedingen). Bij de SLP toepassing storten de bloedvaatjes als het ware in elkaar, zonder onderhuidse bloeduitstortingen tot gevolg te hebben.

De SLP hanteert het principe van selectieve photo-thermolyse en thermo-kinetische selectiviteit en heeft als doel enerzijds een totale vernauwing van het bloedvaatje én tegelijkertijd een coagulatie (stollen) binnenin dit bloedvaatje. Dankzij deze technologie barsten de bloedvaatjes niet open en worden ze succesvol vernietigd zonder bloeduitstortingen te veroorzaken.

Met de SLP kunnen verschillende diktes (diameters) van bloedvaatjes behandeld worden (van 0,1 tot 2mm) , op verschillende lichaamsdelen ( bvb gelaat, benen,...) bij verschillende huid- en phototypes.

V O O R D E L E N   V A N   V A S C U L A I R E   B E H A N D E L I N G E N   M E T   D E   S L P

  • Geen onderhuidse bloeduitsortingen dus geen risiko op purpura (rode of paarse verkleuringen van de huid door onderhuidse bloeduitstortingen)
  • Sterke bescherming van de opperhuid door optimale doorlaatbaarheid van de epidermis
  • Maximale absorptie door de oxyhemoglobine (bloedkleurstof)
  • Uitstekende thermale penetratie
  • Geen pigmentveranderingen
  • De photo-coagulatie van oppervlakkige aders door middel van laser is de methode die de absolute voorkeur geniet aangezien er geen substanties worden ingespoten en aldus het risiko op bepaalde reacties of aderverwijding in de gescleroseerde zone onbestaande is

I N   H E T   B I J Z O N D E R   A A N B E V O L E N   B I J:

Ledematen:

Telangiectasias (zichtbare adertjes tussen 0,1 en 1 mm diameter)
Venulectasias (adertjes met een diameter groter dan 1 mm – ledmaten)

Gelaat:

F O T O G A L E R I J   V O O R - N A

COUPEROSE GELAAT

couperose gelaat voor     couperose gelaat na
           voor                              na

SPATADERS BEEN

spataders been voor    spataders been na

          voor                              na

F A Q

HOE VOELT DE BEHANDELING AAN?

De pulsen brengen een warmteprikkeling teweeg. Door de koeling vóór, tijdens en na de behandeling zijn deze prikkelingen draagbaar, doch niet pijnloos. Indien gewenst kan u eventueel een uurtje vóór de behandeling een pijnstiller innemen, het aanbrengen van verdovende crèmes (bvb Emla) wordt afgeraden omdat dit mogelijk de resultaten negatief zou kunnen beïnvloeden.

HOE LANG DUURT EEN SESSIE?

Deze behandelingen worden met zeer kleine, preciese kopsstukken uitgevoerd. Meestal moeten slechts kleine oppervlakken behandeld worden, en zijn de sessies vrij kort . In het algemeen wordt wordt een zone maximum 1 kwartier behandeld.

AANTAL SESSIES?

Voor kleinere adertjes (0,1 tot 1mm diameter) volstaan 1 of 2 behandelingen.
Voor grotere adertjes (1mm tot 2mm diameter) varieert het aantal behandeling tussen 2 en 3.
Voor rosacea varieert het aantal behandelingen tussen en 2 en 3.
Tussen 2 sessies zijn 4 tot 6 weken.

ZIJN ER NEVENEFFECTEN?

Door de state-of-the-art SLP applicatie zijn mogelijke neveneffecten minimaal.
Tijdelijke roodheid kan voorkomen, deze verdwijnt spontaan na een paar dagen.
In uitzonderlijke gevallen kan er een huidreactie optreden die resulteert in een lichte korstvorming welke verdwijnt na een week à 10 dagen.

VOORAF?

Het is aangeraden om 4 weken vóór de behandeling de zon te mijden.

NADIEN?

Na de behandeling is het aangeraden 4 tot 6 weken de zon te mijden. Indien het gelaat behandeld werd, dient men een crème met hoge beschermingsfaktor aan te brengen.

NAZORG?

Vlak na de behandeling wordt een anti-flammatoire crème aangebracht (bvb Flammazine, Flamigel). Men mag deze zalf enkele dagen gebruiken.


WENST U VERDERE INFORMATIE, EEN PRIJSLIJST OF EEN AFSPRAAK ?

Wij helpen u graag verder!
Stel niet uit, contacteer ons nu. Wie nu start heeft het snelst resultaat!

info@thehouseofbeauty.be
03/248 48 80

Wij ontvangen u graag na afspraak op volgende dagen:

MAANDAG tot en met DONDERDAG

ZATERDAG


TELEFONISCH ZIJN WIJ BEREIKBAAR  MAANDAG - VRIJDAG VAN 09.00 TOT 20.00U EN ZATERDAG VAN 09.00 TOT 17.00U